PC Quảng Ngãi: Hoàn thành thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM

Để đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định trong mọi điều kiện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, Điện lực Tư Nghĩa đã lập kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2021 và sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo CBM và phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung thực hiện thí nghiệm định kỳ tất cả các thiết bị trên lưới điện như máy biến áp phân phối, chống sét van tại các trạm biến áp, tiếp địa trạm biến áp, ATM tại tủ điện hạ áp, …

PC Quảng Ngãi: Hoàn thành thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM - Ảnh 1.

Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp CBM tại TBA Nghĩa Trung 4 - XT 479/110kV Quảng Phú

Việc thí nghiệm định kỳ và sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp CBM tại các trạm biến áp phụ tải và các thiết bị nhằm phát hiện các khiếm khuyết để xử lý kịp thời như: các máy biến áp, áp-tô-mát, chống sét van, hệ thống nối đất ... tại các TBA phụ tải có nguy cơ gây sự cố. Ngoài ra, Điện lực Tư Nghĩa còn chủ động nắm bắt được tình hình vận hành cũng như các khiếm khuyết của thiết bị điện, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời để nâng cao tuổi thọ của thiết bị điện cũng như tránh để xảy ra những sự cố chủ quan từ thiết bị điện gây nên, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện.

Để đảm bảo công việc hoàn thành đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, đồng thời hạn chế số lần mất điện, thời gian mất điện của khách hàng, Điện lực Tư Nghĩa đã lập kế hoạch và đăng ký lịch cắt điện phù hợp với lịch công tác, phối hợp với lịch cắt điện công tác đã được phê duyệt, đảm bảo tránh cắt điện để TNĐK. Sau khi thí nghiệm định kỳ: các thiết bị có trị số không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành được sửa chữa khắc phục kịp thời nên các nguy cơ sự cố do thiết bị không đạt tiêu chuẩn vận hành bị loại bỏ.

N.Tuân