Hướng dẫn về Giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh BHYT tại Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn 824/BHXH-GĐ1 hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trong đó hướng dẫn về Giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT các trường hợp bệnh mãn tính theo Phụ lục 1 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:

- Cơ sở khám chữa bệnh thông báo người bệnh BHYT bổ sung giấy chuyển tuyến năm 2022 nếu tiếp tục điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh từ 1-1-2022 theo quy định.

- Trường hợp Giấy chuyển tuyến được cấp từ sau ngày 15-12-2021 được sử dụng hết năm dương lịch 2022.

- Trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh án (K, chạy thận nhân tạo): Giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết ngày 31-12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng Giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị, bệnh nhân phải bổ sung giấy chuyển tuyến năm 2022 trước ngày 10/01/2022.

Ngoài ra, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh còn hướng dẫn các trường hợp khám chữa bệnh BHYT khác, cụ thể:

- Các trường hợp khám chữa bệnh khác: sử dụng theo giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám không giới hạn trong năm Dương lịch. Giấy hẹn tái khám chỉ có giá trị sử dụng 01 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

- Trường hợp các thẻ BHYT có giá trị thẻ đến ngày 31-12-2021 khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú trong tháng 12 vẫn được kê đơn, cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ và liệu trình điều trị (tối đa 30 ngày).

A.Chi