Vì sao mẫu mới giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 có tới 7 mũi tiêm?

Bộ Y tế vừa sửa đổi mẫu giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19, nội dung ghi rõ 7 mũi bao gồm mũi tiêm cơ bản, mũi tiêm nhắc lại và mũi tiêm bổ sung.

Cụ thể, liều cơ bản với 3 mũi tiêm. Liều bổ sung 1 mũi tiêm và cuối cùng là liều nhắc lại với 3 mũi tiêm.

Như vậy, so với mẫu cũ tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ghi 2 mũi cơ bản, mẫu xác nhận mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (1 mũi) và liều nhắc lại (3 mũi). Theo đó, tùy loại vắc-xin được tiêm (loại tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi và cần tiêm bổ sung), một người có thể tiêm tới 7 mũi vắc-xin.

Vì sao mẫu mới giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 có tới 7 mũi tiêm? - Ảnh 1.

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19 gồm 7 mũi tiêm

Giải thích về 7 mũi vắc-xin trong giấy chứng nhận tiêm chủng mới, ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng, Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết giấy xác nhận đã tiêm ban hành dành cho tất cả các loại vắc-xin lưu hành trong nước, cũng như phù hợp với lịch tiêm chủng của mỗi người.

Hiện nay, tất cả các nước trên thế giới lịch tiêm vắc-xin Covid-19 bao gồm tiêm các mũi cơ bản, tiêm bổ sung và tiêm mũi nhắc lại.

Về tiêm các liều cơ bản: Hầu hết là tiêm 2 mũi như vắc-xin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik... chỉ có vắc-xin Abdala (chiếm 1-2%) của Cuba tiêm 3 mũi, do đó phần điền vào liều cơ bản gồm 3 vị trí.

Về tiêm bổ sung: Tiêm 1 mũi cho đối tượng tiêm là người từ 18 tuổi trở lên bao gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (chiếm khoảng 2,5%); Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng Sinopharm hoặc vắc-xin Sputnik V (chiếm khoảng 25%).

Về tiêm nhắc lại: Người dân sẽ được tiêm 1 mũi sau 3 tháng để tăng cường miễn dịch. Một số nước đã tiêm mũi 2 nhắc lại, việc tiêm các mũi nhắc tiếp theo được triển khai khi có các thông tin khoa học, kinh nghiệm thực tiễn của các nước cũng như khuyến cáo của của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

"Như vậy, hiện nay tại Việt Nam tiêm nhắc là 1 mũi. Phần lớn người dân Việt Nam chỉ tiêm 3 mũi (2 mũi cơ bản + 1 mũi nhắc lại), một phần những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch cho một số vắc-xin thì tiêm 4 mũi (2 mũi cơ bản + 1 bổ sung + 1 mũi nhắc lại)"- ông Tùng giải thích.

Vì sao mẫu mới giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 có tới 7 mũi tiêm? - Ảnh 2.

Tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 cho nhân viên y tế

Theo đại diện Cục Y tế dự phòng, trên cơ sở cập nhật những thay đổi trong việc khuyến cáo tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại trên thế giới, Bộ Y tế đã sửa đổi mẫu xác nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Giấy xác nhận này đảm bảo điền được các thông tin của lịch tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và 1 mũi tiêm nhắc.

Ngoài ra, giấy xác nhận cũng để chỗ với 2 mũi nhắc lại bởi có thể những người nước ngoài đến từ các nước đã tiêm hơn 1 mũi tiêm nhắc, cũng như sẵn chỗ để ngay khi các tổ chức quốc tế như WHO, CDC Mỹ… khuyến cáo có thể áp dụng được ngay.

"Mẫu giấy xác nhận tiêm chủng vắc-xin này cũng được tích hợp với các nền tảng công nghệ. Khi tiêm, cơ sở tiêm chủng sẽ dựa trên các hướng dẫn của Bộ Y tế để chỉ định tiêm mũi bổ sung, nhắc lại và xác nhận số mũi đã tiêm cho người tiêm chủng"- đại diện Cục Y tế dự phòng giải thích.

Vì sao mẫu mới giấy xác nhận tiêm vắc-xin Covid-19 có tới 7 mũi tiêm? - Ảnh 3.
D.Thu