Hàng trăm người đổ về đường mai TP HCM du xuân sớm

Hàng trăm người đổ về đường mai TP HCM trong lễ hội Tết Việt để chụp ảnh, du xuân sớm

Ngọc Lý - Thanh Long