[Infographic] "Vùng xanh Covid-19" ngày càng... lan nhanh

[Infographic] Vùng xanh Covid-19 ngày càng... lan nhanh  - Ảnh 1.
A.Thanh