CLIP: Những ai đứng sau kẻ hành hung phóng viên Báo Người Lao Động?

Ai đứng sau kẻ hành hung phóng viên Báo Người Lao Động?