[Infographic] Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế khi lớp học có F0

[Infographic] Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế khi lớp học có F0 - Ảnh 1.
A.Thanh (tổng hợp)