Phát điện Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 30-4

Đến nay, tiến độ dự án đã đạt 88,75%, công tác thiết kế đạt gần 100%; mua sắm đạt gần 96%; thi công xây lắp đạt gần 88%; chạy thử đạt gần 26%.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - ông Nguyễn Hoàng Anh - khẳng định sẽ đồng hành với PVN để tháo gỡ các vướng mắc; huy động nguồn lực, sức mạnh, trí tuệ của tập thể, của tập đoàn để hoàn thành tiến độ.

Phát điện Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 30-4 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác chứng kiến việc đốt lửa lần đầu tổ máy số 1 Ảnh: ĐỨC TUÂN

Kiểm tra công trường và chứng kiến các kỹ sư đốt lửa lần đầu tổ máy số 1 thành công, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng sắp tới là phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, trước mắt là các mốc phát điện bằng dầu tổ máy số 1 vào ngày 30-4, phát điện bằng than vào ngày 16-6-2022. 

T.Dũng