PC Quảng Ngãi: Tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2021

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 trong cả nước diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tâm lý người lao động trong tỉnh nói chung và PC Quảng Ngãi nói riêng, nhất là tại các huyện, thị phải thực hiện giãn cách toàn xã hội.

Vượt qua những khó khăn với tinh thần đồng hành cùng chuyên môn quyết tâm đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, Công đoàn công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện cách ly tập trung, giãn cách xã hội; tham gia đóng góp quỹ vắc xin phòng chống Covid-19; ủng hộ CBCNV trong Tập đoàn khu vực phía Nam; tham gia ủng hộ trong việc phòng chống dịch Covid - 19 tại địa phương. Đặc biệt công đoàn đã đồng hành cùng chuyên môn vận động CBCNV từng mỗi vị trí công việc luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình vừa đảm bảo an toàn trong lao động; trong phòng chống dịch, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ cung ứng điện để phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

PC Quảng Ngãi: Tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2021 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn PC Quảng Ngãi trong năm 2022. Theo đó, khắc phục những tồn tại, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2021; năm 2022, Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn động viên CNVCLĐ đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Trung giao; đảm bảo đời sống việc làm giữ vững, ổn định cho người lao động; tổ chức tốt, hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Công đoàn tiếp tục tuyên truyền vận động phổ biến cho CNVCLĐ hiểu biết và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và của đơn vị; phối hợp tổ chức tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; đảm bảo an toàn trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị do chủ quan; tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn"; thực hiện tốt chính sách lao động nữ, phát huy hiệu quả lực lượng lao động nữ; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại Văn phòng công đoàn.

N.Tuân