Tôn vinh phụ nữ 2 giỏi

Với hơn 70% nhân viên y tế là nữ, trong nhiều năm qua, công tác nữ công của Công đoàn ngành Y tế với nhiều sáng tạo trong hoạt động đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ trong toàn ngành tích cực tham gia. Dịp này, Công đoàn ngành Y tế TP HCM đã tuyên dương 22 Công đoàn cơ sở và 117 nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu 2 giỏi.

. Cùng ngày, LĐLĐ quận 1, TP HCM đã sơ kết phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" trong nữ CNVC-LĐ. Năm qua, 30.250 nữ CNVC-LĐ đã được bồi dưỡng, tập huấn, học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, tham gia các lớp ngắn hạn để nâng cao kiến thức… 52 Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội thi tay nghề cấp cơ sở với hơn 4.500 nữ CNVC-LĐ tham gia. Sau hội thi, đã có 3.394 CNVC-LĐ nữ được nâng bậc, nâng lương. Dịp này, LĐLĐ quận 1 đã khen thưởng 94 tập thể và 232 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

. LĐLĐ quận Tân Phú và LĐLĐ quận 7, TP HCM cũng vừa sơ kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" và tuyên dương 284 nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu 2 giỏi năm 2021.

H.Đào - M.Chi