Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022, có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp, có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-6-2022 sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Với điều kiện tương tự, NLĐ quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng. 

V.Duẩn