Học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội đi học trực tiếp tại trường từ ngày 6-4

Ngày 4-4, UBND TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc cho học sinh các khối cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi học trực tiếp bắt đầu từ ngày 6-4 tại 30 quận, huyện, thị xã sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19. Học sinh mầm non vẫn cho nghỉ học tại nhà.

Học sinh ở Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường từ ngày 6-4 - Ảnh 1.

Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường từ ngày 6-4

Theo đó, UBND TP Hà Nội, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo tại địa phương để hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

Theo chỉ đạo, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường..

Huy Thanh