Hàn Quốc gia hạn thời gian làm việc cho thuyền viên nước ngoài

Theo đó, những thuyền viên tàu cá gần bờ người nước ngoài hết hạn thời gian làm việc từ ngày 1-4 đến 31-12-2022 sẽ tự động được gia hạn 1 năm để làm việc. Thời gian gia hạn được tính từ thời điểm hết hạn hợp đồng. Việc gia hạn này hoàn toàn tự động gia hạn trên hệ thống. Người lao động không phải đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh, không cần ghi thêm nội dung gia hạn vào chứng minh thư nước ngoài và không phải nộp lệ phí. Thuyền viên có thể kiểm tra kết quả gia hạn của mình trên web http://hikorea.go.kr kể từ ngày 1-4.

Hàn Quốc gia hạn thời gian làm việc cho thuyền viên nước ngoài - Ảnh 1.

Hàn Quốc có nhiều chính sách ưu đãi cho thuyền viên người nước ngoài

Trong chính sách mới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cho phép những thuyền viên mẫu mực sau khi kết thúc hợp đồng 4 năm 10 tháng về nước chờ tái nhập cảnh sẽ được rút ngắn thời gian chờ nhập cảnh xuống 1 tháng (chính sách hiện hành là 3 tháng) để có thể nhanh chóng nhập cảnh Hàn Quốc làm việc.

Tin-ảnh: G.Nam