Phải thực hiện đúng quy định

Trường CĐ Viễn Đông (TP HCM) hỏi: “Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì số tiền người sử dụng lao động được miễn giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải dùng để hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) phòng chống dịch Covid-19. Vậy nếu người sử dụng lao động đã tốn rất nhiều tiền cho công tác phòng chống dịch bệnh nên không chi khoản này cho NLĐ nữa thì có bị phạt? Mức phạt như thế nào?”.

- BHXH TP HCM trả lời: Điều 44 và 45 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách quy định tại quyết định này để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm, NLĐ báo cáo đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội là các cơ quan có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quyết định này.

Do đó, đơn vị phải thực hiện đúng quy định theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trong việc sử dụng khoản tiền được miễn giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.