CLIP: Ngày đầu đường song hành Võ Văn Kiệt đưa vào sử dụng ở TP HCM

Lễ khánh thành đường song hành Võ Văn Kiệt

Quỳnh Trâm - Thanh Tiên - Ngọc Lý