Người dân TP HCM đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ bóng đá

Người dân TP HCM đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ bóng đá

Ngọc Lý - Thanh Long