Nghỉ việc phải báo trước 3 tháng?

Bùi Văn Việt (vietbui921@gmail.com) hỏi: "Tôi đang làm việc tại một công ty tàu biển và đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 24 tháng. Vì lý do cá nhân, tôi xin nghỉ việc và báo trước 30 ngày. Tuy nhiên, công ty yêu cầu tôi phải báo trước 3 tháng, nếu không tôi sẽ bị quy vào lỗi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định. Yêu cầu của công ty có hợp lý?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 35 Bộ Luật Lao động, người lao động (NLĐ) đã ký HĐLĐ xác định thời hạn từ 12-36 tháng khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày.

Tuy nhiên, tại điểm d, khoản 1 điều này cũng có quy định đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo Nghị định 145/2020 của Chính phủ quy định các ngành, nghề, công việc đặc thù gồm: Thành viên tổ lái tàu bay, nhân viên (NV) kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, NV sửa chữa chuyên ngành hàng không; NV điều độ, khai thác bay; người quản lý doanh nghiệp (DN) theo quy định của Luật DN; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại DN; thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được DN Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài...

Khi NLĐ làm ngành, nghề, công việc đặc thù nêu trên, đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên, muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải báo trước ít nhất 120 ngày; nếu HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng phải báo trước ít nhất bằng 1/4 thời hạn của HĐLĐ. Anh Việt đang làm tại công ty tàu biển nhưng không nêu rõ đang làm công việc gì nên không thể trả lời chính xác. Đề nghị anh căn cứ các quy định trên để thực hiện.