Thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ngày 23-5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM cho biết đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên có liên quan trong 4 vụ án xảy ra trên địa bàn TP HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên là ông Nguyễn Văn Đậm (Tổng Giám đốc Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn) và ông Phạm Nguyễn Thanh Tú (chuyên viên Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 đảng viên: ông Nguyễn Tấn Tài (Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng), bà Hà Thị Ngà (nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV), bà Trần Thị Kim Trúc (nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV), bà Ngô Thị Ngoan (nguyên Phó Phòng Hành chính - Nhân lực Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận), ông Lê Thành Nhân (Kế toán trưởng; nguyên kế toán tổng hợp Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn, thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận). Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã xem xét, phê bình nghiêm khắc đối với 7 đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 đảng viên: ông Trần Nam Trang (nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Tổ chuyên viên Ban Chỉ đạo 09), ông Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM) và ông Nguyễn Thanh Nhựt (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV).

Liên quan đến vi phạm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư, đấu thầu, xây dựng cơ bản tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, gây thất thoát ngân sách Nhà nước tại một số trường học trên địa bàn huyện Củ Chi: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 5 đảng viên là các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn huyện Củ Chi.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Việt Dũng (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Củ Chi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi).

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật liên quan vụ án, gồm: bà Lê Thị Thanh Tuyền (chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM) và bà Nguyễn Thị Loan (nguyên Huyện ủy viên, nguyên Chi ủy viên Chi bộ, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi).

PHẠM DŨNG