Thi lớp 10 tại TP HCM: Tăng câu hỏi với môn ngoại ngữ; đón xem giải đề

Chiều 11-6, hơn 93.000 thí sinh tại TP HCM tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bước vào môn thi thứ 2 là ngoại ngữ.

Năm nay, thời gian làm bài thi môn ngoại ngữ dài hơn các năm, cụ thể là 90 phút (những năm trước là 60 phút). Cách tính điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cũng sẽ thay đổi, cụ thể là tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ đều tính hệ số 1. Năm nay, số lượng câu hỏi trong đề thi tiếng Anh sẽ tăng lên 40 câu thay vì 36 câu như trước đây.

Hình ảnh thí sinh thi môn ngoại ngữ chiều 11-6:

Thi lớp 10 tại TP HCM: Tăng câu hỏi với môn ngoại ngữ; đón xem giải đề - Ảnh 1.
Thi lớp 10 tại TP HCM: Tăng câu hỏi với môn ngoại ngữ; đón xem giải đề - Ảnh 2.
Thi lớp 10 tại TP HCM: Tăng câu hỏi với môn ngoại ngữ; đón xem giải đề - Ảnh 3.
Tin-ảnh: Đặng Trinh