Đề xuất bổ sung bữa ăn phụ cho người lao động sau khi làm thêm

Ngoài đề xuất bổ sung bữa ăn phụ, bữa ăn nhẹ cho NLĐ sau khi kết thúc làm thêm để phục hồi sức khỏe, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các Công đoàn cơ sở vận động doanh nghiệp (DN) hỗ trợ tiền gửi trẻ cho NLĐ, nhất là lao động có con dưới 6 tuổi. Điều 98 Bộ Luật Lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm là mức tối thiểu phải bảo đảm khi tổ chức cho NLĐ làm thêm giờ. Do đó, Công đoàn cơ sở nên thương lượng với người sử dụng lao động về mức tiền lương làm thêm giờ cao hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức DN đang chi trả để động viên, khuyến khích và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của NLĐ. Nếu thời gian làm thêm trong 1 ca nhiều hơn 3 giờ thì ngoài quy định về thời gian nghỉ giữa ca, Công đoàn cơ sở đề nghị người sử dụng lao động cứ sau 90 phút làm việc thêm giờ thì bố trí giải lao ít nhất 10 phút, nhất là đối với NLĐ làm việc ở các dây chuyền sản xuất liên tục.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở khuyến khích DN duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, máy móc công cụ mà NLĐ sử dụng hằng ngày để hạn chế tối đa các sự cố có thể gây ra tai nạn trong quá trình làm việc.

N.Tú