Thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp

Thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp

Thanh Long - Ngọc Lý