Bí thư Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Hải Phòng

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP Hải Phòng gồm 15 thành viên, trong đó ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, là Trưởng ban.

Bí thư Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Hải Phòng - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy ra mắt.

Các Phó trưởng ban gồm: ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố.

Ông Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Các Ủy viên gồm: ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố; bà Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Phạm Đức Tuyên, Ủy viên Thành ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; ông Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra Thành phố; ông Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng; ông Phạm Đăng Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Theo nội dung Quyết định được công bố, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tr.Đức