Có được cấp lại giấy nghỉ hưởng BHXH bị mất?

Công ty CP Dệt may Thành Công (quận Tân Phú, TP HCM) hỏi: "Người lao động (NLĐ) có thể xin bệnh viện cấp lại giấy nghỉ hưởng BHXH bị mất không? Nếu được thì NLĐ có cần gửi đơn đề nghị xin cấp lại?".

BHXH TP HCM trả lời: Khoản 5 điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có trách nhiệm cấp lại các loại giấy tờ trên trong các trường hợp bị mất, bị hỏng; người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền... Như vậy, nếu bị mất giấy nghỉ hưởng BHXH, NLĐ có thể liên hệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để được cấp lại theo quy định.