Hà Nội: Thanh tra 105 đơn vị "chây ì" nợ BHXH

Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội, cho biết 105 DN đưa vào danh sách thanh tra lần này đều là những đơn vị có thời gian nợ kéo dài, trên 12 tháng, BHXH đã có nhiều văn bản đôn đốc nợ, làm việc trực tiếp nhưng các DN vẫn chưa khắc phục nợ. Tổng số nợ BHXH của 105 DN là 35,4 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 8-2022, BHXH TP Hà Nội đã thực hiện 4.850 cuộc thanh tra, kiểm tra (theo kế hoạch 2.749 cuộc; đột xuất 2.101 cuộc). Sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp vào tài khoản thu của cơ quan BHXH để khắc phục nợ đóng là gần 391 tỉ đồng, đạt 83%. Ngoài ra, BHXH TP Hà Nội đã tổ chức thanh tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với 3.000 đơn vị, thu về gần 97 tỉ đồng tiền nợ đóng. Cùng với công tác thanh - kiểm tra, BHXH TP Hà Nội đã rà soát dữ liệu quản lý và đôn đốc các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, trong đó 4.631 đơn vị đã khắc phục hết số tiền nợ, 1.232 đơn vị khắc phục một phần số tiền nợ, tổng số tiền các đơn vị khắc phục gần 453 tỉ đồng.

N.Dung