Phát hiện 70 bộ sách cổ của dòng họ Nguyễn Du

Bộ sách được viết bằng chữ Hán, ghi lại lịch sử của dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Trong đó, nhiều cuốn sách quý có giá trị như: Truyện Kiều chép tay của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, bản gốc hát trò Kiều của làng Tiên Điền, sắc phong của vua Duy Tân tặng Tổng đốc đại thần Nguyễn Công Trứ, cuốn Địa lý gia truyền bí quyết gồm cả bản thảo và bản gốc do cụ Nguyễn Quỳnh - ông nội của đại thi hào Nguyễn Du viết...

Chính quyền huyện Nghi Xuân đưa bộ sách quý này về lưu giữ tại phòng truyền thống địa phương. Sắp tới, từ bộ sách quý này, UBND huyện Nghi Xuân sẽ cho dịch thuật một số cuốn sách quan trọng như: Gia phả của dòng họ Nguyễn Tiên Điền và một số cuốn sách để khẳng định lại ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du.

channelvn