Mới có 13% cán bộ hưu trí nhận lương qua thẻ ATM

Nhiều cán bộ hưu trí chưa muốn nhận lương qua thẻ ATM là do tuổi tác cao, khó khăn khi rút tiền trên máy. Đặc biệt, cứ 6 tháng người nhận lương hưu qua thẻ lại phải ký xác nhận điều kiện hưởng lương tại phường (xã) một lần, có nhiều người quên, nên Bảo hiểm Xã hội tạm ngưng chuyển tiền vào thẻ.

Năm 2007, Bảo hiểm Xã hội TPHCM thu hơn 4.800 tỉ đồng và chi 4.118 tỉ đồng.

channelvn