Sẵn sàng chi 50 triệu đồng mua tin chống buôn lậu

Cụ thể là các chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được phép sử dụng từ số thu, nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ bao gồm: Chi phí điều tra, xác minh, bắt giữ; Chi phí cho việc chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã trong thời điểm tạm giữ; Chi phí mua tin...

Trong đó, mức chi mua tin của mỗi vụ việc tối đa là mười phần trăm (10%) số thu từ xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật hình sự của vụ việc đó nhưng không được vượt quá 50 triệu đồng.

Đối với những vụ việc mà tài sản tịch thu là hàng giả, hàng hoá phải tiêu huỷ hoặc có giá trị thấp thì không khống chế chi phí mua tin theo tỷ lệ trên số thu nhưng tối đa không được quá 30 triệu đồng.

channelvn