Ký hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa ba nước

Theo hiệp ước, giao điểm của ba đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và Lào - Campuchia được xác định tại đỉnh núi có độ cao 1.086 m so với mặt nước biển, thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum (Việt Nam), tỉnh Ắt Ta Pư (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Vị trí giao điểm trên bản đồ đính kèm hiệp ước đã được ba bên ký kết xác nhận.

Hiệp ước được xây dựng trên nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, chính xác, đáp ứng yêu cầu xác định giao điểm đường biên giới ba nước rõ ràng, dễ nhận biết, thuận lợi cho công tác quản lý biên giới, đồng thời không làm thay đổi đường biên giới quốc gia được xác định theo các hiệp ước biên giới hiện hành giữa ba nước.

channelvn