Nhà thiết kế Công Trí tham gia Vietnam Idol

Đây không phải lần đầu tiên ê kíp này làm việc với các thí sinh của cuộc thi này, họ đã từng có kinh nghiệm làm việc với Vietnam Idol từ năm 2007. Hy vọng với ba chuyên gia này, ngoại hình các thí sinh sẽ có phần thay đổi chứ không nhàn nhạt như các vòng thi trước. 

channelvn