Tăng Chí Vỹ làm ăn thất bại

Beijing Open brokers for the Performing Arts Co., Ltd thành lập vào tháng 6-2004, do Tăng Chí Vỹ làm Giám đốc. Các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty gồm Miêu Kiều Vỹ, Vương Lợi Nhân… Hiện hầu hết họ đã kết thúc hợp đồng và chuyển sang công ty khác. Tuy nhiên, Beijing Open brokers for the Performing Arts Co., Ltd đề nghị các nghệ sĩ vẫn duy trì hợp tác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau để tránh cho danh tiếng công ty bị ảnh hưởng.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, công việc kinh doanh của Tăng Chí Vỹ và gia đình anh không gặp may trong tình hình kinh tế bị khủng hoảng, có tin Tăng Chí Vỹ mất gần nửa số tài sản. Hệ thống nhà hàng và công ty Tăng Chí Vỹ đầu tư làm ăn thất bại, ngay cả cô con gái anh đầu tư vào công ty Lehman Brothers Holdings cũng bị lỗ to.

channelvn