UBND tỉnh Đắk Lắk gặp gỡ các nhà báo quốc tế: Đắk Lắk là vùng đất yên bình của 44 dân tộc anh em

Theo TTXVN, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Lạng đã giới thiệu với các nhà báo quốc tế khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Trong 28 năm qua, Đắk Lắk đã có những tiến bộ vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 357 USD/người. Tới nay, Đắk Lắk đã thực sự trở thành vùng đất yên bình của 44 dân tộc anh em. 100% đồng bào đã định canh định cư. Tuy nhiên vẫn còn 17% hộ nghèo theo tiêu chuẩn VN.

Tỉnh đang có chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường phát triển khu vực công nghiệp và dịch vụ; tập trung nâng cao dân trí; đào tạo cán bộ, phấn đấu phổ cập trung học trong một vài năm tới. Tiếp tục cấp đất trồng trọt và đất ở cho các hộ dân đang bị thiếu đất, dự kiến sẽ hoàn thành chương trình này vào năm 2004.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bác bỏ những luận điệu của một số tổ chức, cá nhân vu cáo chính sách tôn giáo, dân tộc của Chính phủ VN. Các phóng viên quốc tế cũng đã có cuộc đối thoại cởi mở với lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện tổ chức Tin Lành miền Nam.

Theo chương trình, các phóng viên sẽ tới thăm 20 địa điểm và gặp gỡ với một số đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk.

channelvn