Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT bán công

Theo đó, Trường THPT Bán công Nguyễn Hiền, có 673 học sinh trúng tuyển (HSTT). Trong đó, số HSTT theo nguyện vọng 2: 263 HS, điểm chuẩn (ĐC): 35,5; Nguyện vọng 3: 410 HS, ĐC: 37,5. THPT Bán công Ngô Quyền, có 483 HSTT (Nguyện vọng 2: 307 HS, ĐC: 33; Nguyện vọng 3: 176, ĐC: 35). PTTH Bán công Trần Phú có 1079 HS được xét tuyển vào học lớp 10. Trong đó, Ban Khoa học tự nhiên, nguyện vọng 2: 920 HS, ĐC: 37; Nguyện vọng 3: 4 HS, ĐC: 39; 2 HS học lớp Tiếng Pháp tăng cường; Ban Khoa học xã hội và nhân văn, nguyện vọng 2: 142 HS, ĐC: 30,5; Nguyện vọng 3: 8 HS, ĐC: 32,5 và xét tuyển thêm 3 HS khiếm thị.

Như vậy, Thành phố Đà Nẵng có 6.666 HS/11.302 HS tốt nghiệp THCS năm học 2003 - 2004 được xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập, 2235 HS vào học hệ bán công trong năm học 2004 – 2005.

channelvn