Tháng 8: Ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng

Trong đó, dự kiến 3 nghị định quan trọng sẽ được Chính phủ phê duyệt ban hành trong tháng 8, bao gồm: Nghị định hướng dẫn thực thi Luật Xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng và hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Về vấn đề quản lý quy hoạch, theo ông Yên, trong luật đã chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan các cấp, do đó các địa phương cần chấm dứt ngay tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến tình trạng quy hoạch “treo”.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân yêu cầu các sở xây dựng 64 tỉnh, TP đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là cải cách hành chánh để làm sao đáp ứng được các yêu cầu hiện nay. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Dứt khoát không thể chấp nhận tình trạng một đơn vị lập dự án chỉ mới ở khâu xin phép khảo sát thôi đã phải qua 25 con dấu mà vẫn chưa được chấp nhận...”. Bộ trưởng cho rằng việc kiện toàn bộ máy quản lý và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm quy hoạch là điều kiện tiên quyết. channelvn