Nơi đây không phải là khu vực tập kết rác, cũng không được lao công thu gom. Do là mảnh đất trống nên người dân tự ý vứt rác ra đây làm ảnh hưởng môi trường, cảnh quan. Đáng lo khi sát bên bãi rác là người bán rau quả, trái cây. Chính quyền địa phương cần nhanh chóng giải quyết tình trạng này, trả lại mỹ quan đô thị và môi trường sạch cho người dân.

Tin-ảnh: N.M.Thanh