Cây trứng cá mọc ở miệng cống thoát nước - Ảnh 1.

 Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm xử lý sớm để việc thoát nước ở khu vực được thuận tiện vào mùa mưa.


Tin-ảnh: T.Thảo