Học sinh dùng điện thoại trong lớp: Cần đánh giá nghiêm túc trước khi áp dụng

Việc cho học sinh sử dụng điện thoại di động dù vì mục đích học tập cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng, trước hết xem người học và người dạy có thật sự cần hay không, cần tới đâu

Học sinh dùng điện thoại trong lớp: Cần đánh giá nghiêm túc trước khi áp dụng
Xem thêm