"Phố đi bộ" từ góc nhìn văn hóa - xã hội

Để có thể phát triển những "phố đi bộ", cần lưu ý đặc tính của loại hình "không gian công cộng" này và thực trạng giao thông ở TP HCM

"Phố đi bộ" từ góc nhìn văn hóa - xã hội
Xem thêm