HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127

Lắng nghe người dân hiến kế: Đổi mới SGK là cơ hội nâng tầm giáo dục

Sách giáo khoa là một trong nhiều phương tiện nhằm đạt được mục đích trồng người. Các nhà xuất bản và các công ty hãy làm thật sự vì học sinh, không vì lợi ích nhóm hay lợi nhuận

Lắng nghe người dân hiến kế: Đổi mới SGK là cơ hội nâng tầm giáo dục
Xem thêm