Tên gói thầu: Tư vấn đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Trụ sở LĐLĐ TP HCM.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Phạm vi lựa chọn nhà thầu: Chỉ áp dụng đối với tổ chức là nhà thầu trong nước. Không áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhà thầu liên danh và nhà thầu có vốn đầu tư nước ngoài.

Thời gian thực hiện: 60 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ), kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Nguồn vốn: Tài chính tích lũy LĐLĐ TP HCM.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Hình thức tuyển chọn: LĐLĐ TP đánh giá Hồ sơ đề xuất của nhà thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu năng lực và giá theo yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu thì được chọn để thương thảo hợp đồng, tiến hành chỉ định thầu và ký hợp đồng thực hiện.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu: từ 8 giờ ngày 25-7-2017 đến hết 17 giờ ngày 5-8-2017. Nơi phát hành: Ban Tài chính LĐLĐ TP HCM (số 14 Cách mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1. ĐT: 028.38290836). Giá bán hồ sơ: 50.000 đồng/bộ.

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: từ 8 giờ ngày 1-8-2017 đến hết 17 giờ ngày 10-8-2017 (Hồ sơ đề xuất nộp sau thời gian này sẽ không được tiếp nhận). Nơi nhận hồ sơ: Ban Tài chính LĐLĐ TP HCM.