Thời gian: 18 giờ ngày 28-3.

Địa điểm: 636 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5 - TPHCM.

Thông báo này thay cho thư mời.