Việc người dân tự giải quyết các vụ tranh chấp đất đai bằng bạo lực đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm về tình hình an ninh trật tự và công tác quản lý đất đai ở nông thôn hiện nay.

Có thể nói, đa số các vụ tranh chấp đất đai gây hậu quả nghiêm trọng là do chính quyền địa phương chưa vào cuộc giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để, thấu đáo. Chính vì chính quyền địa phương không giải quyết dẫn đến người dân tự giải quyết với nhau bằng bạo lực.

Thực tế, dù được giao trách nhiệm quản lý đất đai nhưng vai trò giải quyết tranh chấp đất đai của một số chính quyền địa phương rất mờ nhạt, không quyết liệt. Chỉ khi xảy ra các hậu quả nghiêm trọng, dư luận phản ánh thì chính quyền… mới vào cuộc giải quyết.

Việc chính quyền địa phương thờ ơ, buông lỏng việc giải quyết tranh chấp đất đai là chưa làm tròn trách nhiệm với người dân. Bởi vì, hơn ai hết chính quyền địa phương nắm rất rõ tình trạng, nguồn gốc đất đai, ai là người có quyền sử dụng đất hợp pháp… Do đó, chính quyền địa phương không chủ động, tích cực trong việc đứng ra giải quyết các tranh chấp đất đai là thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng vai trò, chức trách, thẩm quyền trong quản lý đất đai.

Để hạn chế, ngăn chặn hiệu quả tình trạng người dân tự giải quyết tranh chấp đất đai bằng bạo lực, chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc, giải quyết triệt để các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai. Đối với các vụ việc tranh chấp đất đai gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương cần xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, nhất là cấp xã, cấp huyện. Điều này không những hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra cho các bên tranh chấp mà còn góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng ở địa phương, cơ sở.

Vĩnh Linh