Trụ điện nguy hiểm - Ảnh 1.

Theo người dân địa phương, trụ điện này bị nghiêng đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý. 

Tin-ảnh: T.Thảo