“Tôi chỉ nghĩ phải làm sao để đội nhà chiến thắng. Giải thưởng không quan trọng. Nên nhớ rằng bóng đá là trò chơi tập thể. Dù bàn thắng rất quan trọng nhưng tôi phải chơi thấp hơn trên hàng công. Nói vậy chứ tôi vẫn gắng ghi bàn”.