Tin mới

16/01/2013 23:35

Những thông tin về các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước tại hội nghị báo cáo với Thủ tướng Chính phủ sáng 16-1 đã phác thảo một bức tranh nhiều màu sáng, tối đan xen nhưng bao trùm là tình hình nợ nần vẫn rất nặng nề.

Số nợ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước năm 2012 tiếp tục tăng và đạt trên 1,33 triệu tỉ đồng, tăng 10,3% so với số nợ năm 2011 là 1.292.400 tỉ đồng và số này đã tăng 18,9% so với năm 2010. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012 là 1,82 lần, tiếp tục tăng so với năm 2011 là 1,77 lần. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước tăng rất thấp so với năm 2011 (chỉ tăng 1%; năm 2011 tăng 9% so với năm 2010), nếu trừ đi chỉ số lạm phát thì tăng trưởng âm. Đặc biệt, tình hình tài chính của không ít tập đoàn, tổng công ty rất thiếu an toàn, trong đó có một số tổng công ty không bảo toàn được vốn chủ sở hữu do kinh doanh thua lỗ.

Rõ ràng, tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục xấu đi chứ không được cải thiện. Sức khỏe những “đứa con cưng” của Nhà nước tiếp tục èo uột dù được ngân sách nuôi nấng bằng chế độ dinh dưỡng rất cao!

Báo cáo tại hội nghị cho biết năm 2012, tổng lợi nhuận trước thuế của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đạt 127.510 tỉ đồng, giảm 5% so với thực hiện năm 2011, tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 17,4%; tổng nộp ngân sách đạt 294.000 tỉ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, giảm 12% so với thực hiện năm 2011; trong đó thu từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh nội địa chiếm 71%. Nếu trừ đi chỉ số lạm phát trung bình cả năm là 9,2% của năm 2012 thì tỉ suất lợi nhuận thực của các tập đoàn còn thấp hơn nhiều.

Đặc biệt, tính trên toàn tập đoàn, tổng công ty thì tổng số lỗ phát sinh khoảng 2.253 tỉ đồng, trong đó có một số đơn vị đã lỗ năm 2011, năm 2012 lại tiếp tục lỗ; có 10 tập đoàn, tổng công ty có lỗ lũy kế với tổng số khoảng 17.730 tỉ đồng.

Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết thúc vào ngày 10-10-2011 đã đề ra yêu cầu tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Kết luận số 50-KL/TW ngày 29-10-2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” cũng đề ra yêu cầu tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Tại hội nghị này chưa thấy báo cáo về kế hoạch tái cấu trúc và tiến độ thực hiện kế hoạch trong khi tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục xấu đi. Việc triển khai tái cấu trúc chậm đã không góp phần cải thiện tình hình. “Núi” nợ hơn 1,33 triệu tỉ đồng của các tập đoàn, tổng công ty đang đè nặng lên nền kinh tế năm 2013.

Thực hiện các nghị quyết về tái cấu trúc đã trở thành mệnh lệnh của cuộc sống, không thể để chậm trễ hơn và không thể để “núi” nợ tiếp tục phình to hơn, sao cho kỳ vọng năm tới, ít nhất là không còn nghe những “đứa con cưng” của Nhà nước báo lỗ nữa!

LÊ ĐĂNG DOANH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI