Đừng bỏ lỡ cơ hội

Tin mới

05/11/2013 23:08

Trong những kỳ họp Quốc hội (QH) vừa qua, chúng ta đã bàn nhiều về giải pháp cho tình hình chung của đất nước.

 Không ít ý kiến cho rằng nếu không có những giải pháp toàn diện và đột phá thì tình hình đất nước không thể chuyển biến tích cực một cách căn bản.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng trong đó có nguyên nhân là công cuộc đổi mới thể chế và luật pháp đã chậm bước so với nhu cầu của đất nước.

Việc đổi mới chính trị đã không đồng bộ và không theo kịp với đổi mới kinh tế như Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã nêu. Nhân dân đặc biệt quan tâm, góp ý và chờ đợi những thay đổi, trong đó có 3 nội dung lớn cần đổi mới. Đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, đổi mới thành phần kinh tế nhà nước và đổi mới pháp luật đất đai.

Không ít ý kiến cử tri cho rằng Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) chính là giải pháp của mọi giải pháp. Trên tinh thần đó, vừa qua các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức dân chủ, tầm trí tuệ và văn hóa để đóng góp xây dựng Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi). Nếu việc sửa đổi Hiến pháp lần này không đạt được yêu cầu đó, chúng ta chẳng những không tiếp thu được những tinh hoa trí tuệ của nhân dân đã đóng góp mà còn bỏ lỡ cơ hội đưa công cuộc đổi mới lên một tầm cao mới, tạo động lực cho đất nước thoát nguy cơ tụt hậu, tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cần nhận thức rằng Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) là việc trọng đại mà tác động của nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở bước tiến của lịch sử.

Hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội khóa XIII đã làm gì để thúc đẩy chứ không cản trở sự phát triển của dân tộc.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI