Giảm gánh nặng ngân sách

Tin mới

03/11/2012 23:22

Lương cán bộ công chức (CBCC) không đủ sống nhưng không ít CBCC vẫn sống ung dung.

Tinh giản biên chế, cải cách hành chính là những công việc hệ trọng nhưng không theo kịp thực tế, biên chế ngày càng phình ra... Những nghịch lý đó càng bộc lộ rõ khi Quốc hội họp bàn về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2 năm 2012-2013.
 
Lâu nay tiền lương bài toán khó của ngân sách. Lộ trình tăng lương tối thiểu (LTT), đã phải chậm lại 2 tháng, thay tăng từ tháng 5-2013, Chính phủ đề xuất tăng từ tháng 7-2013 thay tăng 250.000 đồng thì chỉ tăng 100.000 đồng do ngân sách khó khăn.
 
Những năm qua, khoản chi ngân sách Nhà nước (NSNN) cho tiền lương phụ cấp trong tổng chi thường xuyên của NSNN với GDP của nước ta liên tục tăng nhanh. Quy chi thường xuyên đã tăng từ mức 14,9% GDP năm 2001 lên 20,6% năm 2010. Năm 2011, tỉ lệ chi thường xuyên so với GDP tuy giảm so với năm 2010 nhưng vẫn mức cao so với những năm trước đó. tổng nguồn chi cho tiền lương phụ cấp của nước ta không thấp so với mặt bằng của nhiều nước nhưng tiền lương của CBCC lại được coi thấp, cho thấy cấu phương thức sử dụng các nguồn lực này đang nhiều khiếm khuyết.
 
Để cải cách tiền lương, cần soát lại các nhiệm vụ, công việc trong các quan, đơn vị của Nhà nước từng vị trí công việc cụ thể, xác định cụ thể những nhiệm vụ nào do NSNN đảm nhiệm, những nhiệm vụ nào thể chuyển ra bên ngoài; tiến tới xóa bỏ chế độ công tác suốt đời, thay bằng chế độ hợp đồng lao động đối với một số vị trí công việc. Đồng thời cần thu gọn đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN để giảm gánh nặng cho NSNN; tách bạch chế độ tiền lương giữa khu vực ngân sách chi trả với khu vực tự trang trải, giữa khu vực hành chính khu vực sự nghiệp. Nhà nước chỉ tập trung giải quyết tiền lương khu vực chi từ NSNN, chuyển dần từ trả lương theo chuyên môn thâm niên công tác của từng người sang trả lương theo vị trí làm việc hiệu quả công việc khu vực hành chính Nhà nước. Đối với khu vực sự nghiệp công, trả lương theo kết quả công việc chất lượng cung cấp dịch vụ.
 
Bên cạnh việc đổi mới các yếu tố cấu thành của chế độ tiền lương như mức LTT phải bảo đảm mức sống tối thiểu xây dựng thang, bảng lương CBCC theo chức danh vị trí công việc, khắc phục việc gắn hệ số lương với mức LTT chung, yêu cầu cấp bách quyết liệt phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính. Người dân sẽ không thể hài lòng khi đóng góp để nuôi một bộ máy cồng kềnh không hiệu quả, khi còn những người mang danh công bộc của dân lại tỏ ra trịch thượng nhũng nhiễu dân trong xử công việc hằng ngày.
 
Theo đại biểu Quốc hội Đặng Như Lợi, phải xem xét mặt bằng chất lượng CBCC tương xứng với việc tăng lương bản? Tiền lương phải đòn bẩy kích thích, bảo đảm cuộc sống cho CBCC nhưng cũng đòi hỏi CBCC phải thể hiện giá trị lao động tương ứng với tăng lương như thế nào.
 
Do đó, cải cách tiền lương phải song hành với cải cách hành chính để bộ máy tinh gọn hiệu quả, chấm dứt tình trạng chỉ khoảng 50% CBCC làm được việc như hiện nay.
NGUYỄN HIỀN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI