Mốc son Đại hội XI

Tin mới

12/01/2011 01:04

Mỗi Đại hội Đảng đều để lại một dấu ấn, một mốc son trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội XIsẽ bàn thảo và quyết định những vấn đề quan trọng để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và đưa đất nước hội nhập toàn diện với thế giới

25 năm trước, Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc. 20 năm trước, Cương lĩnh 1991 của Đảng vạch ra con đường thoát khỏi nghèo khó.
 
Thực hiện đổi mới và Cương lĩnh 1991, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam vươn tới những cột mốc đầy ý nghĩa: Lần đầu tiên thoát khỏi vị trí nước nghèo, thu nhập thấp để trở thành một nước thu nhập trung bình. Vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố và tăng cường.
 
Song bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn trong môi trường quốc tế có nhiều biến động phức tạp và khó lường. Những cơn suy giảm kinh tế đi kèm với lạm phát cao thời gian qua cho thấy càng hội nhập sâu rộng thì cùng với vận hội mới, đất nước cũng luôn phải đối mặt với khó khăn, thử thách nặng nề. Vượt “ải” nước kém phát triển thu nhập thấp, Việt Nam lại đối mặt ngay với cái “bẫy” thu nhập trung bình.
 
Thời cơ và thách thức đan xen trong bối cảnh thế giới có những biến động khó lường càng đòi hỏi cao hơn đối với năng lực, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, người cầm lái con thuyền đất nước trên trùng dương. Đại dương ấy như càng thêm sóng gió khi giờ đây Việt Nam còn hội nhập trên rất nhiều lĩnh vực chứ không đơn thuần là kinh tế như trước.
 
Từng chứng tỏ bản lĩnh và trí tuệ đưa đất nước vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách ngặt nghèo, Đảng sẽ có những quyết sách quan trọng tại Đại hội XI. Kế thừa và phát triển Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 vạch ra đường hướng lớn cho đất nước từ nay tới giữa thế kỷ 21 nhằm tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Công cuộc đổi mới bắt đầu từ 25 năm trước nay Đại hội XI khẳng định sẽ được đẩy mạnh toàn diện. Một minh chứng cho sự đổi mới đó là đổi mới tư duy lãnh đạo của Đại hội XI là đại hội đầu tiên của Đảng chỉ đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mang tính định hướng cơ bản.
 
Với việc bầu ra một ban lãnh đạo mới có năng lực, bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tư duy đổi mới, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... cùng những quyết sách quan trọng khác, Đại hội XI là một dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của Đảng và đất nước. 
PHẠM DƯƠNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI