BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 8

Đề ra nhiều quyết sách hệ trọng

Tin mới

09/10/2013 23:27

Các quyết sách này có tầm ảnh hưởng to lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấn hưng giáo dục, xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, bảo đảm sự trường tồn của đất nước...

Sáng 9-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 10 ngày làm việc. Hội nghị đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, hội nghị đã thống nhất nhận định về thực trạng kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua và xác định quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và 2 năm 2014-2015. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao những nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 3 năm qua. Nổi bật nhất là đã kiềm chế được lạm phát và cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ mức 18,13% năm 2011 giảm còn khoảng 7% năm 2013. Hoạt động của hệ thống các tổ chức tài chính - tín dụng an toàn, ổn định hơn; mặt bằng lãi suất giảm dần. Kinh tế từng bước được phục hồi; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức bình quân 5,6%/năm trong giai đoạn 2011-2013; riêng năm 2013 dự kiến đạt 5,4% (cao hơn năm 2012). Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ khóa XI (2014-2015) phải nỗ lực hơn nữa.

Hội nghị lần này cũng đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương cũng dành nhiều thời gian thảo luận một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau và góp ý cụ thể cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Ngay sau hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm chỉ đạo mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX đã đề ra, đồng thời bổ sung và phát triển cho phù hợp với tình hình mới. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc.

"Các quyết sách Trung ương đề ra lần này đều rất hệ trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấn hưng giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự trường tồn của đất nước. Vì vậy, mỗi Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu...” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế-xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy chế để trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XI thông qua.


Theo TTXVN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI