Năm 2013, Công đoàn Công ty sẽ phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM tổ chức chương trình mổ mắt từ thiện cho 600 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng.


Đại diện Công đoàn Công ty Vietravel (phải) trao tiền hỗ trợ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM

Đây là chương trình xã hội được duy trì hằng năm từ đóng góp của tập thể lao động Vietravel. Từ năm 2010 đến nay, đã có trên 1.200 bệnh nhân nghèo  được phẫu thuật miễn phí.

Tin-ảnh: T.Nga