Ở phần thi lý thuyết, các thí sinh thi về kiến thức bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường... Phần thi thực hành, thí sinh thực hành tại nơi làm việc với các nội dung: thao tác công nghệ, xử lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và năng suất.

H.Đào