Trong “Tháng Công nhân”, CĐ tổng công ty đã phát động “Tháng Lao động giỏi” với các hoạt động lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất.
 
Hưởng ứng phong trào, nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, cải tiến. Tiêu biểu như tổ cao su kỹ thuật (Công ty CP Cao su Bến Thành) sản xuất trên 1.000 sản phẩm mới trong tháng, không có tỉ lệ phế phẩm; Công ty CP Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị cải tiến gá uốn khung mê ngồi của ghế chasique từ 3 công đoạn xuống còn 1 công đoạn...
 
Dịp này, CĐ tổng công ty đã tuyên dương 21 tập thể và 15 cá nhân có thành tích lao động giỏi, lao động sáng tạo.
H.Đào