Theo đó, CĐ cấp trên cơ sở cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN tại các doanh nghiệp (DN) có nguy cơ cháy nổ, tai nạn lao động; kiến nghị xử lý nghiêm các DN có hành vi vi phạm các quy định về AT-VSLĐ-PCCN.

Các CĐ cơ sở có trách nhiệm phối hợp với DN củng cố mạng lưới bảo hộ lao động tại cơ sở; vận động tập thể lao động phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị, công nghệ nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc.

K.An